Jeugd- en Jong-volwassenentherapie

In deze levensfase van de adolescentie kun je als jongere en jong-volwassene uiteenlopende psychische problemen ervaren. Angsten zoals een dwangklacht, depressief zijn, slecht slapen, trauma’s die opgelopen zijn door een ongeluk, pesten, misbruik of een ander incident. Er is dan o.a. sprake van herbelevingen, prikkelbaarheid, somberheid, het vermijden van situaties die aan het trauma herinneren, etc. Ook kun je last hebben van agressieproblematiek of gedragsproblemen hebben. Je kan als jongere en jong-volwassene  moeite hebben met het naar je opleiding of werk gaan, of je ervaart problemen in de contacten met leeftijdsgenoten. Ook kan je een problematische relatie hebben met je ouder|(s), of er zijn problemen met het (af)studeren of van faalangst en onzekerheid. Ook is een combinatie van deze problemen mogelijk.
In overleg met jou en alle voor jou belangrijke betrokkenen wordt een behandelplan opgesteld waarbij het uitgangspunt is dat jij als j0ngere en jong-volwassene een andere manier vindt om met je problemen om te gaan zodat ze verminderen. Dit doe ik o.a. door middel van cognitieve therapie. Je gaat in therapie dus nieuwe dingen leren en uitproberen. Ook krijg je huiswerkopdrachten mee. Als nodig worden je ouder(s)/ verzorger(s) ook begeleid soms door mij en soms door een andere therapeut.
Wanneer je een of meerdere trauma’s opgelopen hebt en je last hebt van post traumatische stressklachten dan wordt daar waar kan EMDR ingezet. Dat is een specifieke snelle traumaverwerkingstherapie waarover je op deze website onder EMDR meer informatie kunt lezen ook enkele filmpjes kunt zien.
Wanneer er problemen in de relatie met je ouders zijn dan wordt gezinstherapie oftewel systeemtherapie ingezet. De problemen van een of meerdere betrokkenen staan centraal. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en mensen kunnen sneller uit de problemen komen met een therapie die daar aandacht voor heeft. Klachten van de één worden beïnvloed door de anderen in het systeem en vice versa. Relatie- en Gezinstherapie maakt van dit inzicht gebruik. Tegenwoordig wordt relatie- en gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd en heet de therapeut systeemtherapeut. De term systeem duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken. Hiermee wordt bedoeld: de mensen die wij kennen en waar we een band mee hebben. (Bron NVRG) Lees meer op de website van de NVRG. Een combinatie van verschillende behandelmethoden behoort tot de mogelijkheden.

In de relatie- en gezinstherapie kan ik gebruik maken van verschillende interventies en methodieken. Enkele van deze methoden zijn o.a. de directieve therapie, gedragsveranderende gezins- en relatietherapie, ouderbegeleiding, de narratieve therapie, de emotionally focused therapie ook wel EFT genoemd. Of interventies uit de Gottmanmethode etc. Ik werk altijd vanuit het principe van de meerzijdige partijdigheid. Als nodig is wordt binnen de relatie- en of gezinstherapie ook EMDR gegeven al dan niet in bijzijn van 1 of meerdere gezinsleden.

Contactgegevens

E-mail: mlieshout@psychotherapeutonline.nl
Telefoon: 06 – 53 89 72 81

Specialisaties:
Psychotherapeut B.I.G.
Lid, opleider, supervisor en leertherapeut V.C.G.t.
Lid, supervisor en leertherapeut N.V.R.G.
Lid-specialist en supervisor V.K.J.P.
EMDR-therapeut. Lid Vereniging EMDR Nederland V.E.N.
MIndfulness- en Compassietrainer Lid V.M.B.N. en V.V.M.
Kvk: 34345444