Klachtenregeling

Klachtenregeling:

Stap 1.

Indien U vragen heeft of het met bepaalde zaken omtrent uw contact oneens bent, bespreek dit dan met uw behandelaar/regiebehandelaar J. van Lieshout 06-53897281.

Stap 2.

Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunt U een klacht  schriftelijk aan de regiebehandelaar kenbaar maken. N.a.v. uw klacht zal er contact met U opgenomen worden om tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht hieruit geen bevredigende oplossing voortkomen  dan kunt U de volgende stap ondernemen.

Stap 3.

Klachtenregeling volgens de LVVP
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

Contactgegevens

E-mail: mlieshout@psychotherapeutonline.nl
Telefoon: 06 – 53 89 72 81

Specialisaties:
Psychotherapeut B.I.G.
Lid, opleider, supervisor en leertherapeut V.C.G.t.
Lid, supervisor en leertherapeut N.V.R.G.
Lid-specialist en supervisor V.K.J.P.
EMDR-therapeut. Lid Vereniging EMDR Nederland V.E.N.
MIndfulness- en Compassietrainer Lid V.M.B.N. en V.V.M.
Kvk: 34345444