Kosten en vergoedingen

Vergoede therapie

Met alle zorgverzekeraars  m.u.v. de VGZ-groep (IZZ, IZA, UMC, Unive, etc) heb ik in 2023 een contract. Dit betekent dat de kosten van de behandeling vergoed worden door de zorgverzekeraars waarmee ik een contract heb, wanneer de problematiek voldoet aan de criteria voor de Specialistische GGZ of de Basis Generalistische GGZ.   Wel wordt door de zorgverzekeraar het wettelijk verplichte eigen risico bij u in rekening gebracht. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of andere arts noodzakelijk. Op deze verwijsbrief dient te staan dat het een verwijzing betreft voor de specialistische geestelijke gezondheidszorg, de S-GGZ of de basis generalistische geestelijke gezondheidszorg, de BG-GGZ .

De declaratie van de behandeling zal na afsluiting van de gehele behandeling plaats vinden indien de behandeling korter dan een jaar duurt.  Bij een langer durende behandeling aan het eind van ieder behandeljaar. De declaratie wordt naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Deze vergoedt de behandeling rechtstreeks aan mij. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar met u verrekend. Houdt u er rekening mee dat dit dus pas bij afsluiting van de behandeling of na een jaar na aanvang van de behandeling gebeurt.

AXIANS

Facturen worden door Axians afgehandeld.

Voor cliënten die een zorgverzekeraar hebben die onder de VGZ-groep valt bijv. VGZ IZZ, IZA, UMC, Unive etc is behandeling mogelijk wanneer zij een 100% restitutiepolis hebben. De factuur van de behandeling dient U in eerste instantie zelf te betalen en nadien kunt U deze bij uw zorgverzekeraar declareren.

Contactgegevens

E-mail: mlieshout@psychotherapeutonline.nl
Telefoon: 06 – 53 89 72 81

Specialisaties:
Psychotherapeut B.I.G.
Lid, opleider, supervisor en leertherapeut V.C.G.t.
Lid, supervisor en leertherapeut N.V.R.G.
Lid-specialist en supervisor V.K.J.P.
EMDR-therapeut. Lid Vereniging EMDR Nederland V.E.N.
MIndfulness- en Compassietrainer Lid V.M.B.N. en V.V.M.
Kvk: 34345444