Praktijkinfo

Verschillende typen zorg:

Psychotherapiepraktijk Corelli is vanwege vakantie gesloten van maandag 27 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020.

De Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg, ook wel S-GGZ genoemd, is zorg gericht op vaak langerdurende en meer complexe problematiek waar psychotherapeutische behandeling voor geïndiceerd is. Mocht uw huisarts twijfelen over de indicatie dan kan hij/zij natuurlijk met ons hierover overleggen. Voor deze zorg is een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Wachttijd: Cliëntenstop  voor alle zorgverzekeraars.  Tussen intake en behandeling is er geen sprake van wachttijd.

De Basis Generalistische Geestelijke Gezondheidszorg, ook wel de BG-GGZ genoemd , is zorg gericht op enkelvoudige problematiek waarbij de behandeling vaak kortdurend is en er gebruik wordt gemaakt van psychotherapeutische interventies.  Mocht uw huisarts twijfelen over de indicatie dan kan hij natuurlijk met ons hierover overleggen. Voor deze zorg is een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Wachttijd:  Cliëntenstop voor alle zorgverzekeraars. Tussen intake en behandeling is er geen sprake van wachttijd.

Niet verzekerde zorg,  uw problematiek en uw hulpvraag passen niet binnen de S-GGZ en de BG-GGZ maar U heeft wel klachten en een hulpvraag. U heeft voor dit type hulp geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. Samen met U wordt er vastgesteld wat de klacht is en welke behandeling ingezet gaat worden.

Coaching, is bedoeld voor hen die graag een groei willen doormaken in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij is er geen sprake van klachten in de zin van GGZ-problematiek; er is geen sprake van een DSM-V classificatie.  Toch heeft U heeft last van bepaalde patronen in uw denken, gedrag, gevoel in specifieke situaties, prive en / of op uw werk en U wordt daardoor belemmerd in uw ontwikkeling. U groeit onvoldoende of niet door in uw carrière of uw persoonlijk functioneren. U loopt vast op een bepaald terrein en komt niet verder.  Ook in de context van uw leef- en / of werkomgeving kunnen zich situaties voordoen die zijn weerslag op U hebben en omgekeerd. Samen met U wordt een plan gemaakt hoe dit vlot te trekken, waarbij er gebruik gemaakt kan worden van een scala aan interventies.  U heeft hiervoor geen verwijsbrief van uw huisarts nodig en U betaalt dit traject zelf.

 LVVP gevisiteerd

Psychotherapie Corelli is LVVP gevisiteerdLVVP-visitatielogo

Contactgegevens

E-mail: mlieshout@psychotherapeutonline.nl
Telefoon: 06 – 53 89 72 81

Specialisaties:
Psychotherapeut B.I.G.
Lid, opleider, supervisor en leertherapeut V.C.G.t.
Lid, supervisor en leertherapeut N.V.R.G.
Lid-specialist en supervisor V.K.J.P.
EMDR-therapeut. Lid Vereniging EMDR Nederland V.E.N.
MIndfulness- en Compassietrainer Lid V.M.B.N. en V.V.M.
Kvk: 34345444