Relatietherapie / relatiecoaching

Het uitgangspunt voor deze vorm van relatietherapie, EFT,  zijn de heftige emoties die je kunt ervaren wanneer er conflicten of problemen in de partnerrelatie spelen. De partnerrelatie wordt gezien als een hechtingsrelatie. Dat betekent dat je als partners belangrijk voor elkaar bent. Wanneer er problemen ontstaan in deze hechtingsrelatie ontstaan er heftige emoties juist omdat je zo belangrijk voor elkaar bent. Die heftige emoties verwijzen vaak naar wat je van je partner wilt. Door de heftige emoties en ieders reactiepatronen daarop kan je niet meer horen of zien wat je van elkaar wilt. In deze therapie, de EFT,  werken we eraan de emoties en de onderliggende behoeftes die je naar elkaar hebt duidelijk te krijgen en je leert deze naar elkaar toe te verwoorden.

Daarbij kunnen ook onderliggende schema’s  die je in je ontwikkelingsgeschiedenis en in de loop van je leven geleerd hebt een stagnerende rol spelen. Samen onderzoeken we hoe deze zijn ontstaan en of ze in het heden  nog steeds een rol spelen waardoor de huidige problemen mede in stand worden gehouden. Wanneer je leert deze oud aangeleerde schema’s te herkennen bij jezelf en je partner gaan we vervolgens werken aan nieuw gedrag en dit oefenen. Dit alles steeds weer met oog voor de hechtingsrelatie en de onderliggende behoeften van de partners naar elkaar toe.

In de relatietherapie / relatiecoaching  maak ik naast EFT gebruik van verschillende interventies en methodieken o.a. de schematherapie of interventies uit de Gottmanmethode, de directieve therapie, gedragsveranderende relatietherapie en de narratieve therapie. Ik werk altijd vanuit het principe van de meerzijdige partijdigheid. Deze relatietherapie of relatiecoaching dient U zelf te bekostigen. Hierover kunt U informatie bij mij opvragen.


Gezinstherapie / Gezinscoaching:

De problemen van een of meerdere betrokkenen staan centraal en m.n. de hechtingsrelatie tussen alle betrokkenen.
Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en mensen kunnen sneller uit de problemen komen met een coaching die daar aandacht voor heeft. Klachten van de één worden beïnvloed door de anderen in het systeem en vice versa. Relatie- en gezinscoaching maakt van dit inzicht gebruik. Een ander woord relatie- en gezincoaching is ook wel systeemcoaching  en heet de coach een  systeemcoach. De term systeem duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken. Hiermee wordt bedoeld: de mensen die wij kennen en waar we een band mee hebben.I

In de gezinstherapie / gezinscoaching  maak ik naast EFT gebruik van verschillende interventies en methodieken o.a. de schematherapie of interventies uit de Gottmanmethode, de directieve therapie, gedragsveranderende gezinstherapie en de narratieve therapie. Ik werk altijd vanuit het principe van de meerzijdige partijdigheid. Deze gezinstherapie of gezinscoaching dient U zelf te bekostigen. Hierover kunt U informatie bij mij opvragen.

Individuele coaching

Voor individuele coaching wordt tijdens een eerste orienterend gesprek een coachingsplan gemaakt met U waarin uw leerdoelen opgenomen worden. I.o.m. U gaan we daarmee aan de slag waarbij ik kan putten uit alle psychologische interventies die tot mijn beschikking staan. Daarin ben ik onderscheidend van andere coaches; ik werk volgens de laatste psychologische inzichten, state of the art en / of evidence based. Omdat ik zowel specialistisch als breed opgeleid ben en veel werkervaring heb staan er veel interventies tot mijn beschikking. Een individueel coachingstraject dient U zelf te bekostigen. Hierover kunt U informatie opvragen bij mij.

Contactgegevens

E-mail: mlieshout@psychotherapeutonline.nl
Telefoon: 06 – 53 89 72 81

Specialisaties:
Psychotherapeut B.I.G.
Lid, opleider, supervisor en leertherapeut V.C.G.t.
Lid, supervisor en leertherapeut N.V.R.G.
Lid-specialist en supervisor V.K.J.P.
EMDR-therapeut. Lid Vereniging EMDR Nederland V.E.N.
MIndfulness- en Compassietrainer Lid V.M.B.N. en V.V.M.
Kvk: 34345444